Zespół

Özgür Hayreter

Dyrektor generalny

Liliana Jankowiak

Specjalista ds. logistyki

Michalina Hayreter

Specjalista ds. importu/eksportu

Rafał Jankowiak

Administracja